Historia

W 1999r. powstało Joga Centrum prowadzone przez Agnieszkę Grin-Walaszek, która oprócz głównego nurtu hatha jogi według metody Iyengara wprowadziła w Polsce pierwsze specjalistyczne zajęcia dla kobiet w ciąży bazując na metodyce między innymi Geety Iyengar z Indii i Lois Steinberg z USA oraz na własnej wieloletniej praktyce i doświadczeniach z okresu ciąży i porodów. Stanowiło to podstawę do napisania skryptu dla instruktorów hatha jogi dotyczącego praktyki jogi w czasie ciąży.

Równolegle w roku 1999r. powstał Gabinet Naturoterapii i Masażu prowadzony przez Janusza Walaszek, a 6 lat później do współpracy dołączyła Maria Czubała tworząc podwaliny pod Centrum Rehabilitacji i Medycyny Naturalnej.

W 2008 r. powstał Instytut Świadomego Rodzicielstwa stworzony przez Agnieszkę Grin-Walaszek i Janusza Walaszek przy współpracy z wybitnymi specjalistami położnictwa, psychologii i pedagogiki. Najbardziej prężnymi działaniami Instytutu stały się trzymiesięczne kursy Nowoczesnej Szkoły Rodzenia oraz zajęcia dla mam z niemowlętami oparte na autorskim programie Agnieszki Grin-Walaszek.

W 2009 r. powstało Krakowskie Centrum Zdrowia jako wynik współpracy Marii Czubały, dr Marka Szymańskiego, Doroty Rusin-Czajkowskiej i Janusza Walaszek rozszerzając zakres usług o holistyczną i kompleksową terapię leczniczą.

W 2014r. Joga Centrum, Instytut Świadomego Rodzicielstwa i Krakowskie Centrum Zdrowia połączyło się w jedną grupę pracując pod patronatem Fundacji Zdrowie i Natura. W wyniku tych wieloletnich doświadczeń w pracy z ciałem i psychiką powstał system metodyczny znany jako Szkoła eRKaTe (od skrótu Ruch Komunikacja Terapia), na którym bazują obecnie wszystkie ruchowe zajęcia specjalistyczne prowadzone w Krakowskim Centrum Zdrowia.