Misja

Celem naszym jest udostępnienie miejsca, specjalistów, doświadczenia oraz płaszczyzny do rozmów i wymiany informacji.
Cele te realizujemy poprzez trzy dziedziny działalności:

  • Centrum Rehabilitacji i Medycyny Naturalnej – utrzymanie zdrowia, zapobieganie chorobom, promocja zdrowego stylu życia, holistyczna działalność medyczna, kompleksowa rehabilitacja narządów ruchu, pomoc psychologiczna.
  • Joga Centrum – rozwój sprawności fizycznej, oddziaływanie antystresowe, rekreację i regenerację przez ćwiczenia hatha jogi i tai chi.
  • Instytut Świadomego Rodzicielstwa – przygotowanie do rodzicielstwa, do ciąży, do porodu (szkoła ra(o)dzenia) z rozszerzonym programem ćwiczeń ruchowych i emocjonalnym przygotowaniem do porodu, zajęcia dla niemowląt i starszych dzieci, tańce z niemowlętami w chustach, szkoła dla rodziców, warsztaty Porozumienia bez Przemocy. Więcej na www.swiadomerodzicielstwo.pl.

Misją naszą jest harmonijny rozwój człowieka, jego osobowości, ciała, umysłu i emocji.

Poprzez połączenie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Naturalnej z Joga Centrum uzyskaliśmy możliwość wykorzystania unikalnych technik hatha jogi do rozwoju dynamiki i elastyczności ciała, uspokojenia myśli i oddechu oraz do kinezyterapii (leczeniu ruchem). Natomiast Instytut Świadomego Rodzicielstwa ubogacił ofertę w zajęcia i warsztaty dotyczące planowania rodziny, przyjścia na świat dziecka oraz jego wychowania, a także pozwolił odpowiedzieć na pytanie, jak zdrowo wychowywać dzieci i żyć w harmonijnej relacji partnerskiej.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z możliwości naszego Centrum!