Holistyczna koncepcja zdrowia

Holistyczna koncepcja zdrowia

Nasz główny nurt to profilaktyka i utrzymanie zdrowia rozumianego jako dążenie do równowagi (homeostazy) organizmu, a nie tylko jako braku choroby.

Holistyczna koncepcja leczenia

Podejście które reprezentujemy to holistyczna (całościowa) koncepcja leczenia komplementarna, przewiduje indywidualne podejście diagnostyczne i ustalenie indywidualnego procesu zdrowienia. Określa  ten proces sam organizm człowieka, którego potrzeby są odkrywane przez terapeutę poprzez bogaty system diagnostyczny (medycyna akademicka, chińska, homeopatia, izopatia, ziołolecznictwo, psychologia, rehabilitacja ruchowa, diagnostyka laboratoryjna).

Terapeuta ma za zadanie podążanie za pacjentem, jego prawdziwymi potrzebami, wyznaczanie kierunku działania, kontrola procesu chorobotwórczego a później zdrowienia, a po wyzdrowieniu działanie w kierunku profilaktyki (zapobiegania) chorób oraz prewencji (utrzymania) zdrowia pacjenta.

Kontrola procesów zachodzących w człowieku prowadzona jest przez poszanowanie praw natury wg. Prawa zdrowienia Heringa i koncepcji komplementarności. Działanie terapeuty jest miękkie i wchodzące precyzyjnie w zespól objawów bądź dysfunkcji organizmu (wielorakie metody, którymi się posługujemy mają służyć doborowi odpowiedniej). Nigdy nie ma jednej tylko przyczynny choroby, podłożem jest zespół przyczyn – im bardziej choroba przewlekła tym bardziej złożony jest proces zdrowienia. Natomiast ostre stany choroby są alarmem, wołaniem o pomoc organizmu. Szanując mądrość natury wyposażającej człowieka w mechanizmy obronne, terapeuta znajduje sposób na skorzystanie z możliwości, jakie daje istnienie tych mechanizmów. Są one często przyczyną występowania błędnego koła przyczyn i skutków (np. błędne koło bólowe). Poznanie tych mechanizmów obrony organizmu i zastosowanie (transformacja) ich w celu zdrowienia. Objaw jest informacją, a nie choroba. Podłożem jej może być wieloaspektowa dysfunkcja, powstająca przez długi okres czasu i mająca swe odzwierciedlenie zarówno w ciele jak i umyśle, duszy człowieka bądź uwarunkowaniach społecznych i rodzinnych. Często przyczyny można odnaleźć w dzieciństwie (wychowanie i tryb życia) ale też w okresie prenatalnym (wady rozwojowe, zaburzenia równowagi w organizmie mamy) czy w genach (jedynie kilka procent). Często geny są uszkodzone przez pasożyty czy drobnoustroje (przede wszystkim wirusy).

Ważnym faktem w procesie zdrowienia i homeostazy (dążenie do równowagi wszystkich procesów wewnętrznych człowieka) jest wytworzenie odpowiedniej mikroflory, która jest podstawą odporności i prawidłowego funkcjonowania organizmu.