Mikołaj Gnap

mikolaj_gnapMikołaj Gnap

Ratownik medyczny,
tata trójki dzieci

Absolwent CMUJ, kierunek Ratownictwo Medyczne.  Na co dzień pracuje jako ratownik medyczny w pogotowiu ratunkowym. Doświadczenie w pracy z najmłodszymi pacjentami zdobywał w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu na oddziałach Intensywnej Terapii i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Prowadzi warsztaty z pierwszej pomocy niemowlęciu i małemu dziecku. Na podstawie zdobytych doświadczeń zawodowych opracował program kursu obejmujący problemy, z którymi rodzice często zgłaszali się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Duży nacisk kładzie na ćwiczenia praktyczne. Chciałby, aby po warsztatach rodzice potrafili sobie poradzić w tak stresującej sytuacji, jaką jest zagrożenie zdrowia lub życia ich własnego dziecka.