Agnieszka Grin-Walaszek

Agnieszka Grin-Walaszek- dyplomowana nauczycielka jogi wg metody Iyengara i instruktorka rekreacji ruchowej. Współzałożycielka Instytutu Świadomego Rodzicielstwa w Krakowie i Fundacji Zdrowie i Natura. Doula porodowa. Od ok. 15 lat prowadzi zajęcia dla dorosłych i dzieci, mające na celu poprawę kondycji psychofizycznej. Specjalizuje się w zajęciach ruchowych dla kobiet w ciąży,

jest też autorką programu ćwiczeń dla mam z niemowlętami, tzw. baby jogi.

Od ponad 5 lat prowadzi nowoczesną Szkołę Rodzenia z wybitnymi specjalistami z zakresu położnictwa, psychologii, fizjoterapii i dietetyki, przygotowującą pary do przeżycia porodu w pełni i odważnego wkroczenia w rodzicielstwo. Matka 6 radosnych dzieci, z doświadczeniem zarówno porodów szpitalnych, jak i porodów w domu.

Aktywny udział w akcjach:
 • pokazy jogi i wykłady na festiwalach i targach związanych ze zdrowiem, sportem, rodzicielstwem.
 • Kampania społeczna „Ciąża bez alkoholu”
 • Dzień Zdrowia Dziecka – kampania społeczna „Nie pal przy dziecku organizowany przez Stowarzyszenie MANKO”. (Kampania powstała w odpowiedzi na ogromny problem palenia przy dzieciach, zarówno tych narodzonych, jak i przebywających w łonie matki.)

 

Doświadczenie zawodowe:

Joga Centrum

 • 1996r. – pierwszy dyplom z Instytutu B.K.S. Iyengara w Punie
 • państwowy dyplom instruktora rekreacji ruchowej
 • Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara oraz wieloletnia funkcja sekretarza Zarządu PSJI
 • udział w licznych kursach i warsztatach jogi w Polsce i za granicą
 • w sumie 8 miesięcy pobytu w Indiach
 • kształcenie pod kierunkiem: B.K.S. Iyengara (Indie), Geety i Praśanta Iyengar (Indie), Lois Steinberg (USA), Faeq Biria (Francja), Rita Keller (Niemcy), Gabriella Gubilaro), Stephany Quirk (Australia) i innych znanych nauczycieli z całego świata,
 • około 15 lat doświadczenia w organizowaniu i prowadzeniu rekreacyjnych oraz szkoleniowych kursów jogi
 • ponad 15 lat pracy zawodowej z kobietami w ciąży,
 • ponad 5 lat prowadzenia zajęć dla mam z niemowlętami (Baby Joga)
 • liczne artykuły i opracowania dotyczące praktyki kobiecej, jogi dla dzieci oraz praktyki przy różnorodnych dolegliwościach zdrowotnych.
Instytut Świadomego Rodzicielstwa
 • V Międzynarodowe Sympozjum „Nowoczesne Praktyki w położnictwie i neonatologii”, październik 2012
 • Kurs Douli Porodowej z Debrą Pascali-Bonaro, Wrocław październik 2012r.
 • IV Międzynarodowe Sympozjum „Bezpieczny Poród dla matki i dziecka” in Wrocław, październik 2011
 • Warsztaty z Prof. Michel Odent „Techniki odbierania porodów w pozycjach wertykalnych – porody pośladkowe i nieprawidłowe wstawianie główki”, Wrocław październik 2011r.
 • III Międznarodowe Sympozjum „Optymalny poród – wyzwania współczesnego położnictwa” we Wrocławiu, wrzesień 2010
 • Warsztat Ludwiga Janusa „Okna macicy: Twoje Pierwsze Dziewięć Miesięcy” – wpływ okresu prenatalnego i perinatalnego na fizyczny, emocjonalny i intelektualny rozwój dziecka” Wrocław, wrzesień 2010r.
 • własne doświadczenia ciążowe, porodowe i wychowawcze od 1996r. do 2012r. (porody naturalne 6 dzieci, w tym 2 urodzonych w domu)
 • ponad 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu Nowoczesnej Szkoły Rodzenia
 • prowadzenie grup wsparcia dla kobiet w ciąży i po porodzie

Fundacja Zdowie i Natura

 • dwuletnia praca w Fundacji na stanowisku koordynatora i menagera,
 • współpraca z firmami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi fundacjami, których działalność związana jest z ogólnie pojętą poprawą zdrowia człowieka i rodziny (np. Fundacja ISKRA, Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLINeU, Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN, Stowarzyszenie MANKO)